Konferencje podczas Targów Hodowlanych Zagroda.

Organizatorzy przygotowali dwie konferencje.

Jedna z nich poświęcona będzie tematyce hodowli bydła i zaprezentowana będzie w następujących blokach tematycznych:

  • „Nowe jednostki chorobowe występujące u bydła“ – wykład przygotuje dr Roman Jędryczko
  • „Żywienie bydła mlecznego“ – zaprezentuje mgr  Zbigniew Wróblewski
  • „Genomowa ocena bydła“ – omówi dr Kazimierz Konsowicz

 

Druga konferencja poruszać będzie aktualne problemy hodowli drobiu. Zakres tematyczny to lekoodporność, prawidłowa bioasekuracja oraz diagnostyka laboratoryjna i szczepionki.

Obie konferencje zwieńczą panele dyskusyjne.