Ponad 42 tys. osób odwiedziło Expo Mazury podczas Targów Hodowlanych Zagroda.

W miniony weekend (11 – 12 lutego) Zagrodę - EXPO Mazury w Ostródzie odwiedziło ponad 42 tysięcy gości, którzy na ponad 40 tysiącach metrów kwadratowych obejrzeli stoiska wystawców na Targach Hodowlanych Zagroda, Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz podziwiali najnowocześniejsze maszyny prezentowane podczas Mazurskiego Agro Show. Były to najważniejsze wydarzenia dla przedstawicieli branży rolniczej z Polski północno-wschodniej. Uroczystego otwarcia dokonał Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Pierwszego dnia targów odbyło się otwarte spotkanie rolników z Ministrem. Podczas swojego wystąpienia Minister przedstawił najważniejsze obszary gospodarki rolnej, którymi zajmie się rząd: program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019, program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016-2020 oraz omówił priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2017 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Minister podkreślił, że postawił na współpracę ze środowiskami izb rolniczych i związków zawodowych. Wspomniał o powołaniu rady dialogu społecznego, w skład której wchodzą przedstawiciele 103 organizacji, a współpraca w minionym roku układała się dobrze. Minister przyznał, że zależy mu na przyjęciu takich rozwiązań, które są akceptowalne przez zdecydowaną większość. Po wystąpieniu Ministra głos zabrali także Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Paweł Kukiz przewodniczący Ruchu Kukiz 15.

Targi Hodowlane Zagroda, Mazursko-Warmińska Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Mazurskie Agro Show zakończyły się sukcesem nie tylko frekwencyjnym – 270 wystawców, 42 tysiące zwiedzających – ale pokazały, że takie wydarzenia są potrzebne w północno-wschodniej części Polski. Niezbędna jest taka platforma wymiany doświadczeń dla szeroko rozumianej branży rolniczej.

Wystawcy prezentowali usługi i produkty w następującym zakresie tematycznym: chów i hodowla zwierząt, środki chemiczne i biotechnologie wykorzystywane w rolnictwie, hodowla roślin i nasiennictwo, wyposażenie budynków inwentarskich, przemysł i przetwórstwo rolno-spożywcze w tym promocja produktów lokalnych i regionalnych.

Wielkim zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, gdzie hodowcy z regionu prezentowali swoje najlepsze okazy koni zimnokrwistych, owiec hodowlanych i bydła.  Doceniono także najmłodszych hodowców. W konkursie „Młody Hodowca” wzięły udział dzieci hodowców, prezentujących bydło mleczne na wystawie. Dzieci, w wieku 4-12 lat, prezentowały cielęta. Oceniano przygotowanie zwierzęcia do pokazu oraz jego oprowadzenie. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrody od sponsorów. 

https://www.youtube.com/watch?v=SRxYcUIGlKg