Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W dniach 10-11.02.2018 w Expo Mazury odbędzie się III edycja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, której organizatorem jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, skupiająca hodowców z województwa warmińsko-mazurskiego i wystawców z całego kraju. Targom będą towarzyszyć będą spotkania i konferencja branżowa z udziałem Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Dowiedz się więcej -> http://wmirol.org.pl

 

Wystawcy